Backvicker

Vicia cassubica L.

Svenska synonym: bladvicker

Sørlandsvikke Kassubisk Vikke Pommerinvirna Danzig Vetch Kaschuben-Wicke

Backvicker Beskrivning. Backvicker är en flerårig ört som ofta växer i stora ruggar. Stjälken är upprätt, enkel eller grenig, kantig och mjukt hårig. Bladen är parbladiga med omkring tio bladpar och ett enkelt eller grenigt klänge, stiplerna är helbräddade. Småbladen är smalt elliptiska och håriga till kala. Backvicker blommar under hela sommaren, från maj till juli. Blommorna är rödvioletta och sitter ensidigt vända i mångblommiga, ganska korta klasar på långa skaft från bladvecken. Fruktbaljan är kal, bred och Backvicker fåfröig, med bara ett till tre frön.
Backvicker skiljs från den vanliga arten kråkvicker (V. cracca) genom att den senare har vek stjälk, smala blåvioletta blommor, samt smalare fruktbaljor med många frön.

Backvicker

Utbredning. Backvicker förekommer sparsamt i södra Sverige, sällsynt ända till Uppland. Den växer i backar och skogsbryn. Första fynduppgift är från Skåne och Halland och publicerades 1749 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet cassubicus är en latinisering av Kassubien, en del av Pommern.

Familj: Fabaceae
Släkte: Vicia

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Bladvickern är, såsom denna benämning antyder, bl. a. utmärkt genom sina många, långa och täta småblad. Gamle Plukenets phras uttrycker annars bra artens egenheter: Vicia multiflora cassubica frutescens siliqua lentis (Vickern den mångblommiga, cassubiska, buskiga, med linsbaljan). Artnamnet kommer af Cassuben, en del af Hinter-Pommern."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/vicia/vicicas.html
Senaste uppdatering: 24 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg