Bestämningsnyckel

Vicia L. - Vickrar

1. Blomklasar eller enstaka blommor nästan oskaftade eller på mycket korta skaft från bladvecken.
---2
1. Blomklasar eller enstaka blommor på långa skaft från bladvecken
---7

2. Krona vit och svart. Stjälk upprätt, grov. Blad utan klänge.
---bondböna (V. faba)
2. Krona gul, röd eller violett. Stjälk vanligen vek. Blad vanligen med klänge.
---3

3. Mycket liten ört. Stjälk upprätt, upp till två decimeter hög. Blad med eller utan klänge.
---vårvicker (V. lathyroides)
3. Medelstor ört. Stjälk vek, vanligen mer än två decimeter lång. Blad med klänge.
---4

4. Småblad bredast nedom mitten. Flerårig.
---häckvicker (V. sepium)
4. Småblad jämnbreda eller bredast ovan mitten. Ettårig.
---5

5. Krona rödviolett. Fruktbalja kal.
---fodervicker (V. sativa)
5. Krona gul eller matt violett. Fruktbalja hårig.
---6

6. Krona gul, kronsegel hårigt på utsidan.
---gulvicker (V. lutea)
6. Krona gul eller matt violett, kronsegel kalt på utsidan.
---ungersk vicker (V. pannonica)

7. Blommor ensamma eller i fåblommiga klasar. Krona liten, upp till åtta millimeter lång.
---8
7. Blommor vanligen i mångblommiga klasar. Krona mer än en centimeter lång.
---9

8. Fruktbalja kal, vanligen med fyra frön. Stipler helbräddade.
---sparvvicker (V. tetrasperma)
8. Fruktbalja hårig, vanligen med två frön. Stipler fliktandade.
---duvvicker (V. hirsuta)

9. Blad med tre till fem par småblad. Småblad brett äggrunda. Krona blekgul eller rödviolett.
---10
9. Blad med minst sex par småblad. Småblad lansettlika till elliptiska. Krona vitaktig eller blå- till rödviolett.
---11

10. Krona blekgul. Nedersta paret småblad sitter mycket nära stjälken och döljer delvis stiplerna.
---ärtvicker (V. pisiformis)
10. Krona rödviolett. Nedersta paret småblad sitter ett stycke ifrån stjälken, tydligt skiljt från stiplerna.
---buskvicker (V. dumetorum)

11. Stipler flikiga. Stjälk kal. Krona vit med violetta ådror.
---skogsvicker (V. sylvatica)
11. Stipler hela. Stjälk hårig. Krona röd- eller blåviolett.
---12

12. Stjälk styv, upprätt. Krona rödviolett. Balja med ett till tre frön.
---backvicker (V. cassubica)
12. Stjälk vek, klängande. Krona blå till blåviolett. Balja mångfröig.
---13

13. Stjälk utspärrat ullhårig. Ett- eller tvåårig.
---luddvicker (V. villosa)
13. Stjälk tilltryckt hårig. Flerårig.
---14

14. Kronans segel lika långt som sitt skaft. Blommor doftlösa.
---kråkvicker (V. cracca)
14. Kronans segel dubbelt så långt som sitt skaft. Blommor väldoftande.
---luktvicker (V. tenuifolia)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/vicia/nyckel.html
Senaste uppdatering: 7 februari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg