Ulex L.

Ärttörnen

Beskrivning. Vintergröna, torniga, håriga buskar. Grenar styva, med gröna och greniga tornar, unga grenar utspärrat gleshåriga. Blad enkla, barrlika, stickande, på unga buskar trefingrade. Blommor ensamma eller parvis på korta skaft från bladvecken. Foder tvåläppigt, gult, utspärrat hårigt. Krona gul med hårig köl. Ståndare tio, ståndarsträngar förenade till ett rör. Stift ett, hårigt. Frukt en fåfröig, hårig balja som öppnar sig explosivt. Frön med köttigt bihang.
Kromosomtal: 2n=96.

Etymologi. Släktnamnet Ulex användes som namn på en buske redan hos den romerske författaren Plinius (död 79 e. Kr.).

Släktet har 20 arter. Bara arten ärttörne (U. europaeus) betraktas som bofast i Sverige. Tillfälligt kan också arten dvärgtörne (U. minor) påträffas.

Familj: Fabaceae

Art:
ärttörne (U. europaeus)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/ulex/welcome.html
Senaste uppdatering: 26 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg