Brunklöver

Trifolium spadiceum L.

Vetenskapliga synonym: Chrysaspis spadicea (L.) Greene
Svenska synonym: brunväpling

Brunkløver Brun Kløver Musta-apila Moor-Klee

Brunklöver Beskrivning. Brunklöver är en ett- eller tvåårig ört som kan bli upp till fyra decimeter hög. Stjälkarna är upprätta och bladen är trefingrade med oskaftade småblad, stiplerna är lansettlika. Brunklöver blommar i juni-juli med i början gula, men snart mörkbruna blommor som sitter samlade i cylindriska mångblommiga huvuden i toppen av stjälken. Kronan är klargul men vissnar fort och blir då glänsande mörkbrun, varför blomhuvudena vanligen är gula upptill och bruna nedtill. Frukten är en liten balja.
Brunklöver kan knappast förväxlas med andra arter, de andra gulblommiga klövrarna (Trifolium) har blomhuvuden som sitter på skaft från bladvecken, samt gula blommor som blir ljusbruna när de vissnar.

Brunklöver

Utbredning. Brunklöver förekommer sparsamt till tämligen allmänt i mellersta Sverige, men kan sällsynt eller tillfälligt påträffas i hela landet. Den växer i vallar och på något fuktig ängsmark. Brunklöver Första fynduppgift är från Uppland och publicerades av Linné 1755 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet spadiceum är latin och betyder kastanjebrun, namnet syftar på att kronan antar en mörkbrun färg efter blomningen.

Familj: Fabaceae
Släkte: Trifolium

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Brunväplingen, som utmärker sig genom de äldre blommornas ovanliga färg, uppträder vanligen sällskapligt. Den är en god betesväxt och förtjenar uppmärksamhet såsom varande en bland de få Ärtväxter som tycka om fuktig mark."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/trifo/trifspa.html
Senaste uppdatering: 11 september 2001
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg