Rödklöver

Trifolium pratense L.

Svenska synonym: rödväpling, mjölontuppor (Dalarna); ängsrödklöver (var. pratense), amerikansk rödklöver (var. americanum), strandrödklöver (var. maritimum), foderrödklöver (var. sativum)

Raudkløver Rød-Kløver Puna-apila Rauðsmári Red Clover Rot-Klee

Rödklöver

Beskrivning. Rödklöver är en flerårig ört som saknar utlöpare. Stjälken är rak, vanligen grenig, och kan bli upp till fem decimeter hög. Bladen är trefingrade och har ofta ljusa fläckar på småbladen. Stiplerna är breda. Rödklöver blommar hela sommaren och fortsätter att blomma till långt in på hösten. Blomhuvudena är oskaftade och sitter ensamma eller två tillsammans. Foder är hårigt och har tio nerver. Kronan är vanligen rosa eller röd, men kan ibland vara vit. Fruktbaljans övre del Rödklöver är glatt och hård medan undre delen är tunn och matt. Rödklöver är mycket variabel vad gäller hårighet och bladform. Då man importerat vallfrö har flera utländska sorter kommit in, vilka sedan förvildats och korsats med den ursprungliga typen och arten har därför blivit mycket mångformig. Fyra varieteter anses förekomma i Sverige, ängsrödklöver (var. pratense), amerikansk rödklöver (var. americanum Harz), strandrödklöver (var. maritimum Zabel) och foderrödklöver (var. sativum Schreb.).
Färgvariation hos rödklöver Rödklöver kan förväxlas med skogsklöver (T. medium) och den mycket sällsynta alpklövern (T. alpestre). Skogsklöver skiljs genom att den har utlöpare och därför ofta växer i stora bestånd, samt att den har krokig stjälk, smalare stipler och skaftade blomhuvuden. Alpklöver har foder med tjugo nerver, smala småblad och oftast ogrenad stjälk.

Rödklöver Utbredning. Rödklöver är vanlig i hela landet och den odlas också ofta som vallväxt. Den växer vanligen på kulturpåverkad mark. Första fynduppgift publicerades av Rudbeck i Catalogus plantarum år 1658, men arten är känd sedan medeltiden (Nordstedt 1920).

Rödklöver Användning. Blommorna kan torkas och malas till mjöl, vilket var vanligt på Irland under nödår enligt Linné.

Etymologi. Artnamnet pratense kommer av latinets pratum (äng) och betyder 'som växer på ängar'.

Familj: Fabaceae
Släkte: Trifolium

Norden
Norra halvklotet
Färgväxt
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Den utgör en närande och för alla kreatur ganska begärlig föda, både som grönfoder och hö; synnerligen passar den för den större boskapen, och få växter äro bättre för mjölkkor emedan den både ger riklig och utmärkt god mjölk och smör."

Pehr Fredrik Wahlberg enligt Nyman (1868).

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/trifo/trifpra.html
Senaste uppdatering: 30 mars 2009
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg