Backklöver

Trifolium montanum L.

Bakkekløver Bjerg-Kløver Mäkiapila Berg-Klee

Backklöver Beskrivning. Backklöver är en flerårig, hårig ört med styvt upprätt, ogrenad eller sparsamt grenad stjälk som kan bli drygt fyra decimeter hög. Bladen är trefingrade och har långsmala spetsiga småblad med fint sågad kant. Backklöver blommar i juni-juli med små, blekt gulvita blommor som sitter samlade i runda huvuden. Blommorna är skaftade och har små stödblad. Fodret är hårigt. Kronan har ett mycket kort kronsegel vilket gör att blommorna blir smala och ger blomhuvudet ett taggigt utseende. Fruktbaljan är liten, hårig och oftast enfröig.
Backklöver Backklöver liknar mest alsikeklöver (T. hybridum), men den senare är kal eller gleshårig, har rundade småblad och nertill rosafärgade blomhuvuden.

Utbredning. Backklöver är ganska vanlig i östra delarna av Syd- och Mellansverige, men den förekommer sällsynt även i andra områden. Den växer i torra marker som backar och Backklöver glesa skogsbryn, ofta på kalkrik mark. Första fynduppgift publicerades av Rudbeck i Catalogus plantarum år 1658 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet montanum kommer av latinets mons (berg) och betyder 'som växer i bergstrakter'.

Familj: Fabaceae
Släkte: Trifolium

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/trifo/trifmon.html
Senaste uppdatering: 30 mars 2009
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg