Skogsklöver

Trifolium medium L.

Skogkløver Bugtet Kløver Metsäapila Zigzag Clover Mittlerer Klee

Skogsklöver Beskrivning. Skogsklöver är flerårig och har utlöpare vilket gör att den ofta växer i stora bestånd. Stjälken kan bli upp till tre decimeter hög och är böjd vid bladfästena så att den ser krokig eller zigzagformad ut (jämför de danska och engelska namnen), medan alla de andra rödblommiga klöverarterna har raka stjälkar. Bladen är trefingrade med ganska långsmala, oftast enfärgade småblad, stiplerna är lansettlika. Skogsklöver blommar från juni till augusti med röda blommor som sitter i runda kortskaftade huvuden. Fodret är nästan kalt och har tio nerver. Fruktbaljan är matt och spricker upp längs kantsömmen.
Skogsklöver Skogsklöver förväxlas ibland med rödklöver (T. pratense), men den senare har oskaftade blomhuvuden, bredare blad och stipler, samt saknar utlöpare och växer därför inte i täta bestånd. Den sällsynta alpklövern (T. alpestre) är mycket lik skogsklöver, men har rak stjälk, oskaftade blomhuvuden, samt foder med 20 nerver och en undre foderflik som är avsevärt mycket längre än de övriga.

Skogsklöver Utbredning. Skogsklöver är vanlig i södra och mellersta Sverige, men förekommer sällsynt ända upp till Norrbotten. Den växer som namnet antyder oftast i skogar, gärna skogsbryn eller skogsängar. Första fynduppgift är från Uppsala och Jumkil i Uppland och publicerades år 1761 (Nordstedt 1920).

Skogsklöver Etymologi. Artnamnet medium betyder mittersta eller mellan och gavs av Linné då han ansåg den till utseendet vara mitt emellan rödklöver (T. pratense) och alpklöver (T. alpestre).

Familj: Fabaceae
Släkte: Trifolium

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Skogsklövern är en rätt täck växt och sällskapar gerna med Blåklockor, Darrgräs, Melampyra o. a., mot hvilka den särdeles väl bryter sig både genom sin trebladighet och sina blomklot."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/trifo/trifmed.html
Senaste uppdatering: 27 oktober 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg