Trådklöver

Trifolium dubium Sibth.

Vetenskapliga synonym: Chrysaspis dubia (Sibth.) Greene, Trifolium filiforme auct., T. minus Sm., T. procumbens L. ssp. filiforme auct.

Musekløver Fin Kløver Pikkuapila Lesser Trefoil Faden-Klee

Trådklöver Beskrivning. Trådklöver är en ettårig ört med späd, nedliggande till uppstigande stjälk som bara blir omkring två decimeter lång. Bladen är trefingrade med skaftade småblad, stiplerna är spetsigt äggrunda. Trådklöver blommar från juni till september med små ljusgula blommor som sitter samlade i glesa huvuden. Blomhuvudena är fåblommiga, med omkring tio blommor, och sitter på skaft från bladvecken. Kronan är ljusgul och tre millimeter lång, seglet är slätt och vingarna är tilltryckta. Efter blomningen sitter kronan kvar men blir då blekt brun.
Trådklöver kan förväxlas med Trådklöver jordklöver (T. campestre), men den senare har större blomhuvuden med fler än tjugo blommor, samt något större krona med räfflat segel och utstående vingar.

Trådklöver

Utbredning. Trådklöver är tämligen allmän i sydligaste Sverige, men förekommer sällsynt norrut till Uppland. Den växer på öppen mark, i backar, gräsmarker och vägkanter. Första fynduppgift är från Skåne och publicerades av Linné 1755 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet dubium är latin och betyder tvivelaktig, dubiös.

Familj: Fabaceae
Släkte: Trifolium

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/trifo/trifdub.html
Senaste uppdatering: 31 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg