Jordklöver

Trifolium campestre Schreb.

Vetenskapliga synonym: Chrysaspis campestris Desv., Trifolium procumbens L.

Krabbekløver Gul Kløver Rentoapila Hop Trefoil Feld-Klee

Jordklöver Beskrivning. Jordklöver är en ettårig ört med nedliggande till uppstigande stjälkar. Bladen är trefingrade och har omvänt äggrunda småblad, där åtminstone det mellersta är tydligt skaftat. Jordklöver blommar från juni till september med gula blommor som sitter i små, runda till ovala huvuden som är omkring en centimeter långa. Blomhuvudena är mångblommiga och har vanligen fler än tjugo blommor. Kronan är fyra till fem millimeter lång, först gul, men blir ljusbrun. Kronans segel är räfflat och vingarna är utåtriktade. Fruktbaljan sitter innesluten i kronan.
Jordklöver Jordklöver liknar trådklöver (T. dubium), men den senare är mindre och spädare, har fåblommiga huvuden med upp till femton blommor, samt krona som är tre millimeter lång med slätt segel och tilltryckta vingar. Arten gullköver (T. aureum) är till alla delar större, med upprätt stjälk, oskaftade småblad, samt sex till sju millimeter lång krona. Den gulblommiga arten humlelusern (Medicago lupulina) har uddspetsiga småblad, mindre blomhuvuden med blommor som faller av när de är utblommade, samt mörka fruktbaljor som är något hoprullade.

Jordklöver

Utbredning. Jordklöver är vanlig i Sydsverige och förekommer sparsamt upp till Uppland, längre norrut påträffas den bara tillfälligt. Arten är kalkgynnad och växer på torr och öppen mark, i ängar, backar och vägkanter. Jordklöver Första fynduppgift är från Viksberg, Södermanland och publicerades 1716 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet campestre kommer av latinets campus (fält) och syftar på växtplatsen.

Familj: Fabaceae
Släkte: Trifolium

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Fins icke sällan i ängar, wid renar, hus och wägar. Ätes af husdjuren; men är så klen, at den hwarken anses förmånlig i ängar eller lönar at odla..."

Ur Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius (1806)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/trifo/trifcam.html
Senaste uppdatering: 5 augusti 2003
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg