Gullklöver

Trifolium aureum Pollich

Vetenskapliga synonym: T. agrarium L., Chrysaspis aurea (Pollich) Greene

Gullkløver Humle-Kløver Kelta-apila Gullsmári Large Trefoil Gold-Klee

Gullklöver Beskrivning. Gullklöver är en tvåårig ört som kan bli upp till tre decimeter hög. Stjälkarna är upprätta, tilltryckt håriga och ofta rikt greniga. Bladen har smalt elliptiska småblad som alla är oskaftade och bredast på mitten. Gullklöver blommar från juli till september med gula blommor som sitter i runda till ovala huvuden. Blomhuvudena är täta och mångblommiga och den guldgula kronan har fårat segel. Efter blomningen antar kronan en blekbrun färg.
Gullklöver Gullklöver är genom sin gula blomfärg lätt att skilja från de flesta andra klövrar. De likaså gulblommiga arterna jordklöver (T. campestre) och trådklöver (T. dubium) är ettåriga, mindre och spädare, samt har småblad som är bredast i spetsen och det mellersta uddbladet är dessutom tydligt skaftat. Arten brunklöver (T. spadiceum) har toppställda blomhuvuden, samt kronor som blir glänsande mörkbruna.

Gullklöver Utbredning. Gullklöver är ganska vanlig på sandig eller grusig, kulturpåverkad mark i Syd- och Mellansverige. Den växer på torrängar, i vägkanter och på ruderatmark. Första fynduppgift publicerades av Rudbeck i Catalogus plantarum 1658 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet aureum är latinets ord för guld och syftar på blomfärgen.

Familj: Fabaceae
Släkte: Trifolium

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/trifo/trifaur.html
Senaste uppdatering: 27 oktober 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg