- Den virtuella floran: Bestämningsnyckel - Trifolium L.

Bestämningsnyckel

Trifolium L. - Klövrar

1. Blommor gula eller bruna. Foder med fem nerver.
---2
1. Blommor vita, rosa eller röda. Foder med tio till tjugo nerver.
---5

2. Småblad oskaftade. Stjälk upprätt.
---3
2. Det mellersta småbladet tydligt skaftat. Stjälk nedliggande till upprätt.
---4

3. Blomhuvuden toppställda. Krona snart mörkbrun.
---brunklöver (T. spadiceum)
3. Blomhuvuden på skaft från bladvecken. Krona efter blomningen blekbrun.
---gullklöver (T. aureum)

4. Blomhuvuden få- och glesblommiga, med upp till femton blommor. Krona med slätt segel och tilltryckta vingar.
---trådklöver (T. dubium)
4. Blomhuvuden mång- och tätblommiga, vanligen med fler än tjugo blommor. Krona med räfflat segel och utstående vingar.
---jordklöver (T. campestre)

5. Stjälk nedliggande, krypande, rotslående vid noderna.
---6
5. Stjälk uppstigande till upprätt.
---7

6. Foder kalt, ej uppblåst efter blomningen.
---vitklöver (T. repens)
6. Foder hårigt, efter blomningen starkt uppblåst.
---smultronklöver (T. fragiferum)

7. Ettåriga örter. Blomhuvuden äggrunda till avlånga.
---8
7. Fleråriga örter. Blomhuvuden runda.
---10

8. Blommor mörkt blodröda, blomhuvud mer än tre centimeter långt.
---blodklöver (T. incarnatum)
8. Blommor vita till rödlätta, blomhuvud högst tre centimeter långt.
---9

9. Blomhuvud skaftat. Krona kortare än fodret.
---harklöver (T. arvense)
9. Blomhuvud oskaftat. Krona längre än fodret.
---strimklöver (T. striatum)

10. Blommor skaftade, med små stödblad. Krona vitaktig eller rödlätt.
---11
10. Blommor oskaftade, stödblad saknas. Krona vanligen tydligt röd.
---12

11. Småblad omvänt äggrunda. Krona vit till rödlätt.
---alsikeklöver (T. hybridum)
11. Småblad långsmala, spetsiga. Krona blekt gulvit.
---backklöver (T. montanum)

12. Foder med tjugo nerver, nedre foderflik nästan dubbelt så lång som de övre.
---alpklöver (T. alpestre)
12. Foder med tio nerver, nedre foderflik endast något längre än de övre.
---13

13. Blomhuvud oskaftat. Stipler breda. Foder hårigt.
---rödklöver (T. pratense)
13. Blomhuvud skaftat. Stipler lansettlika. Foder kalt.
---skogsklöver (T. medium)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/trifo/nyckel.html
Senaste uppdatering: 31 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg