Thermopsis R. Br.

Lupinväpplingar

Beskrivning. Fleråriga, håriga örter. Stjälk upprätt. Blad trefingrade, småblad lansettlika, med helbräddad kant. Stipler breda. Blommor i toppställd, långsträckt klase. Krona gul. Ståndare tio, fria. Stift ett. Frukt en hårig, mångfröig balja.
Kromosomtal: 2n=18.

Övrigt. Släktet påminner mest om lupiner (Lupinus), men de senare avviker bland annat genom sina mångfingrade blad, hopväxta ståndare och vanligen blå blommor.

Etymologi. Släktnamnet Thermopsis betyder 'liknar lupin' och kommer av grekiskan thermos (lupin) och -opsis (liknar).

Släktet har 13 arter. I Sverige förekommer bara den odlade och ibland förvildade arten lupinväppling (T. montana).

Familj: Fabaceae

Art:
lupinväppling (T. montana)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/therm/welcome.html
Senaste uppdatering: 27 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg