Lupinväppling

Thermopsis montana Nutt.

Sommarlupin Rævebønne Revonpapu False Lupin

Lupinväppling Beskrivning. Lupinväppling är en beståndsbildande flerårig, silverhårig ört som kan bli upp till åtta decimeter hög. Stjälken är upprätt och har strödda trefingrade blad. Småbladen är lansettlika, med helbräddad kant, och stiplerna är breda. Lupinväppling blommar i juni-juli med gula blommor som sitter i en toppställd, ganska gles och långsträckt klase. Ståndarna är fria. Fruktbaljan är hårig och mångfröig.
Lupinväppling liknar mest arterna i släktet lupiner (Lupinus), men de senare har mångfingrade blad, samt vanligen blå blommor.

Lupinväppling

Utbredning. Lupinväppling förekommer sällsynt förvildad i södra och mellersta Sverige. Den påträffas vanligen på kulturpåverkad mark, i vägkanter och på ruderatmark. Arten hör ursprungligen hemma i Nordamerika.

Lupinväppling

Användning. Lupinväppling odlas som både som prydnadsväxt i trädgårdar och i jordbruket som gröngödsling.

Etymologi. Artnamnet montana kommer av latinets mons (berg).

Familj: Fabaceae
Släkte: Thermopsis

Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/lathy/thermon.html
Senaste uppdatering: 3 augusti 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg