Tetragonolobus Scop.

Klöverärter

Beskrivning. Fleråriga, lågväxta, kala till gleshåriga örter. Stjälk nedliggande till uppstigande, grenig från basen. Blad trefingrade, småblad omvänt äggrunda, något köttiga och blågröna. Stipler bladlika, kvarsittande. Blommor ensamma eller parvis, blomskaft långa. Krona upp till tre centimeter lång, ljusgul, senare rödaktig. Ståndare tio, övre ståndare fri. Stift ett. Frukt en fyrkantig balja med vingade kanter.
Kromosomtal: 2n=14.

Övrigt. Arterna förs ibland till släktet käringtänder (Lotus).

Etymologi. Släktnamnet Tetragonolobus kommer av grekiskans tetragonus (fyrkantig) och lobos (balja), namnet syftar på den fyrkantiga fruktbaljan.

Släktet har omkring femton arter. I Sverige förekommer den gulblommiga arten klöverärt (T. maritimus), tillfälligt kan också den rödblommiga arten sparrisärt (T. purpureus) påträffas.

Familj: Fabaceae

Art:
klöverärt (T. maritimus)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/tetra/welcome.html
Senaste uppdatering: 26 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg