Securigera DC.

Rosenkroniller

Beskrivning. Fleråriga örter. Stjälk nedliggande till uppstigande, grenig, kantig. Blad parbladiga med ett tiotal bladpar och ett uddblad, småblad avlånga med kort uddspets. Blommor i mångblommiga, huvudlika, långskaftade flockar. Krona rosa och vit. Ståndare tio, övre ståndare fri. Stift ett. Frukt en ledad balja, vid mognaden sönderfallande i flera ledstycken med vardera ett frö.
Kromosomtal: 2n=24.

Etymologi. Släktnamnet Securigera kommer av latinets securis (yxa) och gerere (bära).

Släktet har 12 arter. Bara arten rosenkronill (S. varia) förekommer naturaliserad i Sverige.

Familj: Fabaceae

Art:
rosenkronill (S. varia)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/secur/welcome.html
Senaste uppdatering: 26 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg