Ärt

Pisum sativum L.

Vetenskapliga synonym: P. arvense L., P. sativum L. ssp. arvense (L.) Asch. & Graebn. (var. arvense)
Svenska synonym: trädgårdsärt (var. sativum), foderärt, fodergråärt, gråärt, pelusker (var. arvense)

Ert Almindelig Ært Herne Ertur Garden Pea (var. sativum), Field Pea (var. arvense) Erbse

Foderärt (var. arvense) Beskrivning. Ärt är en kal, ettårig ört med vek fyrkantig stjälk som oftast blir omkring en halv meter hög och som tar stöd mot omgivande vegetation. Bladen har ett eller två par nästan runda småblad och ett grenigt klänge i stället för uddblad. Stiplerna är mycket stora och liknar småbladen. Ärt blommar i juni-juli, blommorna är stora, två till tre centimeter långa och sitter ensamma eller två eller tre tillsammans i skaftade klasar från bladvecken. Blomman är vit eller violett med rödvioletta vingar och vit köl. Baljorna är kala, upp till en decimeter långa, trinda med flera stora runda eller kantiga frön som är gula, grågröna eller marmorerade. Foderärt (var. arvense) Arten ärt uppträder med två varieteter, huvudvarieteten som kallas trädgårdsärt (var. sativum) har vita blommor och runda enfärgade frön. Foderärt (var. arvense (L.) Poir.) skiljs genom violetta och lila blommor och kantiga, marmorerade frön.
Ärt känns igen på sitt ettåriga växtsätt, en- eller tvåpariga blad med stora stipler och sina stora blommor.

Foderärt (var. arvense) Utbredning. Ärt är ganska vanlig och påträffas ofta tillfälligt på olika sorters kulturmark, som ogräs i åkrar, rabatter, vägkanter och på ruderatmark. Varieteten foderärt (var. arvense) påträffas på liknande ställen som trädgårdsärt (var. sativum), men är ovanligare. Första fynduppgift publicerades av Linné 1747 (Hylander 1971).

Trädgårdsärt (var. sativum) Användning. Trädgårdsärt (var. sativum) odlas i stor skala för sina fröns skull, ärtorna, vilka används omogna och gröna som grönsak eller mogna och torkade till ärtsoppa. Varieteten foderärt (var. arvense) odlas som kreatursfoder.

Etymologi. Artnamnet sativum kommer av latinets satus (sådd) och betyder odlad.

Familj: Fabaceae
Släkte: Pisum

Mat och krydda
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/pisum/pisusat.html
Senaste uppdatering: 21 oktober 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg