Oxytropis DC.

Klovedlar

Beskrivning. Fleråriga örter. Stjälk nedliggande till upprätt, ibland bladlös. Blad parbladiga med uddblad, håriga, småblad spetsiga. Blommor i korta, nästan huvudlika klasar. Krona gul eller violett, med uddspetsig kronköl. Ståndare tio, övre ståndare fri. Stift ett. Frukt en hårig balja.
Kromosomtal: 2n=16 (lappvedel, luddvedel), 2n=48 (fältvedel).

Övrigt. Släktet vedlar (Astragalus) skiljs genom krona med trubbig köl.

Etymologi. Släktnamnet Oxytropis kommer av grekiskans oxys (skarp, spetsig) och tropis (köl), namnet syftar på den uddspetsiga kronkölen.

Släktet har omkring 300 arter varav tre förekommer i Sverige. Två av arterna, fältvedel (O. campestris) och luddvedel (O. pilosa), är gulblommiga och förekommer i södra Sverige, medan lappvedel (O. lapponica) är en fjällväxt med violetta blommor.

Familj: Fabaceae

Arter:
fältvedel (O. campestris)
lappvedel (O. lapponica)
luddvedel (O. pilosa)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/oxytr/welcome.html
Senaste uppdatering: 26 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg