Luddvedel

Oxytropis pilosa (L.) DC.

Lodnemjelt Lådden Spidsbælg Zottiger Spitzkiel

Luddvedel Beskrivning. Luddvedel är en flerårig ört som kan bli upp till fyra decimeter hög. Hela växten är klädd med mjuka utstående hår vilket gör att den ser luden ut. Stjälkarna är nedliggande till upprätta och har parbladiga blad som har många bladpar och ett uddblad, stiplerna är fria. Luddvedel blommar i juni-juli med ljusgula blommor som sitter samlade i toppställda huvudlika klasar. Fruktbaljorna är vithåriga och upprätta.
Luddvedel kan möjligen förväxlas med fältvedel (O. campestris) som också den är gulblommig och har upprättstående baljor, men den senare är gleshårig, har alla blad samlade i en rosett vid basen av stjälken, samt fria stipler.

Utbredning. Luddvedel är sällsynt och förekommer bara på Gotland och i Östergötland. Den växer på torr kalkrik ängsmark. Första fynduppgift är från Västergarn, Gotland och publicerades av Linné år 1761 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet pilosa kommer av latinets pilus (hår) och syftar på att arten är tätt hårig.

Familj: Fabaceae
Släkte: Oxytropis

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/oxytr/oxytpil.html
Senaste uppdatering: 3 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg