Lappvedel

Oxytropis lapponica (Wahlenb.) J. Gay.

Reinmjelt Bjerg-Spidsbælg Tunturikeulankärki

Lappvedel Beskrivning. Lappvedel är en lågväxt, flerårig fjällväxt som kan bli drygt en decimeter hög. Stjälken är nedliggande till uppstigande och tilltryckt hårig. Bladen är parbladiga med omkring tio bladpar och ett uddblad, småbladen är spetsiga och har tilltryckt behåring. Lappvedel blommar i juli-augusti med violetta blommor som som sitter samlade i korta klasar. Blomklasarna har vanligen mellan sex och tolv blommor. Fruktbaljorna är hängande, nästan oskaftade och svarthåriga.
Lappvedel Lappvedel är mest lik fjällvedel (Astragalus alpinus), men den senare har trubbiga småblad. De båda andra arterna i släktet klovedlar (Oxytropis), fältvedel (O. campestris) och luddvedel (O. pilosa), är sydliga och har gulaktiga blommor.

Lappvedel, frukltbaljor

Utbredning. Lappvedel är en sällsynt fjällväxt som förekommer från Härjedalen till Torne lappmark. Den växer i så kallade dryashedar på kalkrika högfjäll. Första fynduppgift är från Lule lappmark där Wahlenberg upptäckte den under sin resa i Lappland år 1807 (Nyman 1867).

Etymologi. Artnamnet lapponica är en latinisering av Lappland.

Familj: Fabaceae
Släkte: Oxytropis

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/oxytr/oxytlap.html
Senaste uppdatering: 24 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg