Fältvedel

Oxytropis campestris (L.) DC.

Vetenskapliga synonym: O. campestris (L.) DC. ssp. linnaeana Hyl. (ssp. campestris)
Svenska synonym: fältkloärt

Markmjelt Nordisk Spidsbælg Yellow Oxytropis

Fältvedel Beskrivning. Fältvedel är en flerårig ört som kan bli upp till två decimeter hög. Stjälken är bladlös och glest besatt med utstående hår. Bladen är parbladiga och sitter samlade i en basal rosett, de har många bladpar och ett uddblad. Stiplerna är sammanväxta. Fältvedel blommar från maj till juli med vanligen blekt gula blommor som sitter i toppställda, korta, nästan huvudlika klasar. Kronan är gulvit eller sällan blåaktig. Fältvedel Blommorna, och senare även fruktkapslarna, är uppåtriktade. Arten delas upp i flera underarter, i Sverige förekommer dock bara huvudunderarten fältvedel (ssp. campestris).
Fältvedel skulle kunna förväxlas med den mycket sällsynta arten luddvedel (O. pilosa), den senare är dock tätt och mjukt hårig, samt har mångbladiga stjälkar och fria stipler.

Fältvedel

Utbredning. Fältvedel är vanlig på Ölands alvar, men förekommer också sällsynt på Gotland och i Småland. Den växer på torra och öppna kalkrika marker. Första fynduppgift är från Öland och publicerades av Linné i Kongliga Swenska Wetenskapsacademiens Handlingar 1741 (Nordstedt 1920). Linné skriver där att arten "Wäxer öfwer alt på Ölands allwar".

Fältvedel

Etymologi. Artnamnet campestris kommer av latinets campus (fält) och betyder 'som växer på fält'.

Familj: Fabaceae
Släkte: Oxytropis

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/oxytr/oxytcam.html
Senaste uppdatering: 14 november 2004
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg