Ornithopus L.

Serradellor

Beskrivning. Ettåriga, små, håriga örter. Stjälk nedliggande till uppstigande. Blad parbladiga med fem till tio bladpar och ett uddblad, småblad elliptiska. Stipler små, smala. Blommor i fåblommiga flockar på långa skaft från bladvecken. Krona liten, segel rödstrimmigt, vingar vita, köl kort, trubbig, gulaktig. Ståndare tio, övre ståndare fri. Stift ett. Frukt en krökt, mångfröig balja. Balja insnörd mellan fröna, vid mognaden sönderfallande i enfröiga ledstycken.
Kromosomtal: 2n=14.

Etymologi. Släktnamnet Ornithopus kommer av grekiskans ornis (fågel) och pous (fot), vilket syftar på de klolika frukterna.

Släktet har sex arter. Bara arten dvärgserradella (O. perpusillus) betraktas som bofast i Sverige. Ytterligare tre arter har påträffats tillfälligt, däribland gulserradella (O. compressus) och serradella (O. sativus).

Familj: Fabacaeae

Art:
dvärgserradella (O. perpusillus)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/ornit/welcome.html
Senaste uppdatering: 26 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg