Ononis L.

Puktörnen

Beskrivning. Fleråriga örter eller ris. Stjälkar upprätta, nedliggande till uppstigande, ört- eller vedartade. Blad trefingrade eller ibland enkla, klängen saknas. Stipler stora. Blommor ensamma eller i axlika klasar. Foder med långa fodertänder. Krona rosa till rödviolett med vit köl, köl näbblikt utdragen. Ståndare tio, ståndarsträngar förenade till ett rör. Stift ett. Frukt en balja som bara är något längre än fodret.
Kromosomtal: 2n=32.

Etymologi. Släktnamnet Ononis kommer av grekiskans onos (åsna) och betyder troligen 'ej nyttig'.

Släktet har omkring 75 arter. Bara busktörne (O. spinosa) är bofast i Sverige. Arten delas upp i tre underarter, busktörne (ssp. spinosa), puktörne (ssp. maritima) och stallört (ssp. arvensis), som ofta har betraktats som egna arter.

Familj: Fabaceae

Art:
busktörne (O. spinosa)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/ononi/welcome.html
Senaste uppdatering: 26 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg