Onobrychis Mill.

Esparsetter

Beskrivning. Fleråriga örter. Stjälk uppstigande till upprätt, kal. Blad parbladiga med sex till tolv par småblad och ett uddblad, småblad lansettlika, spetsiga med helbräddad kant. Blommor i axlika långskaftade klasar från bladvecken. Foder med smala foderflikar. Krona rosa med mörkare ådror. Ståndare tio, övre ståndare fri. Stift ett. Frukt en nöt med vasst taggig buksöm, yta grovt nätmönstrad, fint hårig.
Kromosomtal: 2n=28.

Etymologi. Släktnamnet Onobrychis kommer av grekiskans onos (åsna) och brykhein (tugga).

Släktet har 130 arter. Bara arten esparsett (O. viciifolia) förekommer i Sverige.

Familj: Fabaceae

Art:
esparsett (O. viciifolia)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/onobr/welcome.html
Senaste uppdatering: 26 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg