Esparsett

Onobrychis viciifolia Scop.

Vetenskapliga synonym: O. sativa Lam.
Svenska synonym: helghö

Esparsett Esparsette Esparsetti Sainfoin Esparsette

Esparsett Beskrivning. Esparsett är en flerårig ört som kan bli upp till sex decimeter hög. Stjälken är kal, uppstigande till upprätt. Bladen är parbladiga med sex till tolv par småblad och ett uddblad, småbladen är lansettlika och spetsiga med helbräddad kant. Esparsett blommar i juni-juli med rosa blommor som sitter i axlika klasar. Blomklasarna är långskaftade, på skaft som kommer från bladvecken. Kronan är rosa med mörkare ådror eller strimmor. Frukten är typisk för arten, det är en liten nöt med kraftigt taggig buksöm och grovt nätmönstrad yta.
Esparsett kan knappast förväxlas med andra arter.

Utbredning. Esparsett är sällsynt och förekommer sparsamt naturaliserad, men den påträffas oftast tillfälligt på ruderatmark. Arten hör ursprungligen hemma i Central- och Östeuropa. Första fynduppgift som förvildad är från Ulvsunda i Solna, Uppland och publicerades år 1832 (Nordstedt 1920).

Användning. Esparsett odlades förr som foderväxt.

Etymologi. Artnamnet viciifolia betyder 'med blad som liknar vicker'. Namnet kommer av Vicia som är det vetenskapliga namnet på släktet vickrar och folium (blad). Hos vickrar är dock vanligen uddbladet omvandlat till ett klänge.

Familj: Fabaceae
Släkte: Onobrychis

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"...et skönt boskapsfoder, som kan wäxa i magra och torra ängar; men trifwes dock bättre i wäl ansad jord, och kan då slås 2 gånger om året."

Ur Anwisning til Wäxt-Rikets kännedom av Carl Fredrik Hoffberg (1792)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/onobr/onobvic.html
Senaste uppdatering: 26 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg