Bestämningsnyckel

Fabaceae - Ärtväxter

1. Åtminstone de övre bladen med klänge.
---2
1. Blad utan klänge.
---4

2. Stift hårigt runt om eller bara på undersidan.
---vickrar (Vicia) - 15 arter: bestämningsnyckel
2. Stift hårigt bara på översidan.
---3

3. Stipler större än de en till tre paren småblad.
---ärter (Pisum) - 1 art: ärt (P. sativum)
3. Stipler mindre än småbladen, sällsynt med stora bladlika stipler men då utan småblad.
---vialer (Lathyrus) - 17 arter: bestämningsnyckel

4. Blad ej parbladiga, vanligen enkla, trefingrade eller mångfingrade med fler än fyra småblad.
---5
4. Blad parbladiga.
---18

5. Blad mångfingrade med fler än fyra småblad.
---lupiner (Lupinus) - 2 arter: bestämningsnyckel
5. Blad ej mångfingrade.
---6

6. Alla blad reducerade eller enkla.
---7
6. Åtminstone de nedre bladen trefingrade.
---9

7. Ört. Krona rödlila. Bladskiva reducerad, bladskaft plattat, gräslikt.
---gräsvial (Lathyrus nissolia)
7. Buske eller halvbuske. Krona gul. Bladskiva välutvecklad, enkel, ibland syllik och stickande.
---8

8. Blad syllika, stickande.
---ärttörnen (Ulex) - 1 art: ärttörne (U. europaeus)
8. Blad platta, ej stickande.
---ginster (Genista) - 4 arter: bestämningsnyckel

9. Halvbuske, buske eller träd.
---10
9. Ört.
---12

10. Krona rosa.
---puktörnen (Ononis) - 1 art: busktörne (O. spinosa)
10. Krona gul.
---11

11. Medelstor buske. Kvistar kantiga. Blommor ensamma eller parvis i bladvecken.
---kvastginster (Cytisus) - 1 art: harris (C. scoparius)
11. Stor buske eller träd. Kvistar trinda. Blommor i hängande klasar.
---gullregn (Laburnum) - 2 arter: bestämningsnyckel

12. Alla ståndare fria. Blommor gula, i flera decimeter långa klasar.
---lupinväpplingar (Thermopsis) - 1 art: lupinväppling (T. montana)
12. Ståndare sammanväxta till ett rör eller den övre ståndaren fri. Blommor ej som ovan.
---13

13. Alla ståndarsträngar förenade. Krona rosa.
---puktörnen (Ononis) - 1 art: busktörne (O. spinosa)
13. Övre ståndaren fri. Krona rosa, röd, gul, vit eller violett.
---14

14. Blommor ensamma eller parvis i bladvecken. Balja rak, med vingade kanter
---klöverärter (Tetragonolobus) - 1 art: klöverärt (T. maritimus)
14. Blommor i flock, klase eller huvudlik samling. Balja ej med vingade kanter.
---15

15. Blommor i flock. Balja lång och smal, rak.
---käringtänder (Lotus) - 3 arter: bestämningsnyckel
15. Blommor i klasar eller huvudlik samling. Balja liten eller skärformig till spiralvriden.
---16

16. Krona kvarsittande. Balja liten, mer eller mindre dold i kronan.
---klövrar (Trifolium) - 14 arter: bestämningsnyckel
16. Krona ej kvarsittande.
---17

17. Blommor i utdragen klase. Balja liten, rak.
---sötväpplingar (Melilotus) - 5 arter: bestämningsnyckel
17. Blommor i kort klase eller i huvudlik samling. Balja skärformig till spiralvriden.
---luserner (Medicago) - 5 arter: bestämningsnyckel

18. Blad utan uddblad.
---19
18. Blad med uddblad.
---21

19. Buske eller litet träd.
---karaganer (Caragana) - 1 art: häckkaragan (C. arborescens)
19. Ört.
---20

20. Stift hårigt runt om eller bara på undersidan.
---vickrar (Vicia) - 15 arter: bestämningsnyckel
20. Stift hårigt bara på översidan.
---vialer (Lathyrus) - 17 arter: bestämningsnyckel

21. Uddblad tydligt större än de andra småbladen. Frukt enfröig, innesluten i det håriga, uppblåsta fodret.
---getväpplingar (Anthyllis) - 1 art: getväppling (A. vulneraria)
21. Uddblad ej påfallande större än andra småblad. Frukt ej innesluten i uppblåst foder.
---22

22. Mycket liten ettårig ört. Krona tre till fyra millimeter lång.
---serradellor (Ornithopus) - 1 art: dvärgserradella (O. perpusillus)
22. Medelstora örter. Blommor minst en halv centimeter långa.
---23

23. Blommor i klasar eller huvudlika samlingar.
---24
23. Blommor ensamma eller i flock.
---27

24. Blommor långsträckta klasar.
---25
24. Blommor i korta ofta huvudlika klasar.
---26

25. Krona rosa. Frukt enfröig, med taggar.
---esparsetter (Onobrychis) - 1 art: esparsett (O. viciifolia)
25. Krona vit, ljust violett eller blåviolett. Frukt långsträckt, mångfröig utan taggar.
---getrutor (Galega) - 2 arter: bestämningsnyckel

26. Kronköl med uddspets.
---klovedlar (Oxytropis) - 3 arter: bestämningsnyckel
26. Kronköl trubbig.
---vedlar (Astragalus) - 8 arter: bestämningsnyckel

27. Krona rosa och vit.
---rosenkroniller (Securigera) - 1 art: rosenkronill (S. varia)
27. Krona gul.
---28

28. Liten buske. Frukt vid mognaden sönderfallande i enfröiga ledstycken.
---hästskoklövrar (Hippocrepis) - 1 art: gulkronill (H. emerus)
28. Ört. Frukt ej sönderfallande i ledstycken.
---käringtänder (Lotus) - 3 arter: bestämningsnyckel

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/nyckel.html
Senaste uppdatering: 10 juli 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg