Bestämningsnyckel

Melilotus Mill. - Sötväpplingar

1. Blommor vita.
---2
1. Blommor gula.
---3

2. Blom- och fruktskaft korta, drygt en millimeter. Krona fyra till fem millimeter lång.
---vit sötväppling (M. albus)
2. Blom- och fruktskaft långa, upp till fyra millimeter. Krona omkring tre millimeter lång.
---rysk sötväppling (M.wolgicus)

3. Krona omkring tre millimeter lång.
---4
3. Krona mer än fyra millimeter lång.
---5

4. Frukt upp till tre millimeter lång. Frön vårtiga. Stipler nästan hela.
---dvärgsötväppling (M. indicus)
4. Frukt omkring fem millimeter lång. Frön släta. Stipler tandade.
---strandsötväppling (M. dentatus)

5. Kronans köl kortare än seglet och vingarna. Frukt kal. Frön släta.
---gul sötväppling (M. officinalis)
5. Kronans köl lika lång som seglet och vingarna. Frukt hårig. Frön vårtiga.
---stor sötväppling (M. altissimus)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/melil/nyckel.html
Senaste uppdatering: 27 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg