Rysk sötväppling

Melilotus wolgicus Poir.

Russesteinkløver Volganmesikkä

Rysk sötväppling Beskrivning. Rysk sötväppling är en tvåårig ört som kan bli drygt en meter hög. Stjälken är upprätt och grenig och bladen är trefingrade med långsmala småblad, stiplerna är helbräddade. Rysk sötväppling blommar under sommaren med små vita blommor som sitter samlade i avlånga skaftade klasar som utgår från bladvecken. Blommorna har långa skaft som kan bli upp till fyra millimeter långa och blir oftast något hängande. Kronan är omkring tre millimeter lång och vanligen kortare än blomskaftet. Fruktbaljan är kal, med nätmönstrad yta och fröna är enfärgade och släta.
Rysk sötväppling och den vanliga arten vit sötväppling (M. albus) de enda vitblommiga arterna i släktet sötväpplingar (Melilotus). Den senare arten har dock tätare blomklasar och korta blom- och fruktskaft vilka endast blir omkring två millimeter långa och som är betydligt kortare än kronan.

Utbredning. Rysk sötväppling förekommer tillfälligt på ruderatmark. Första fynduppgift är från Åhus, Skåne och publicerades år 1909. Det finns dock flera äldre insamlingar av arten (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet wolgicus betyder 'från Volga'.

Familj: Fabaceae
Släkte: Melilotus

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/melil/meliwol.html
Senaste uppdatering: 25 oktober 2004
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg