Strandsötväppling

Melilotus dentatus (Waldst. & Kit.) Pers.

Steppesteinkløver Strand-Stenkløver Rantamesikkä Gezähnter Steinklee

Strandsötväppling Beskrivning. Strandsötväppling är en tvåårig ört som kan bli upp till sju decimeter hög. Stjälken är upprätt och bladen är trefingrade med långsmala, vasst sågtandade småblad, stiplerna är tandade. Strandsötväppling blommar från juli till september med gula blommor som är samlade i långsträckta klasar. Kronan är kort, bara tre millimeter, och blekgul. Fruktbaljan är kal, omkring en halv centimeter lång, och har nätmönstrad yta. Fröna är enfärgade och släta.
Strandsötväppling Bara den ettåriga arten dvärgsötväppling (M. indicus) har lika små blommor, men denna skiljs genom vanligen helbräddade stipler, små nästan runda fruktbaljor, samt vårtiga frön. De andra gulblommiga arterna i släktet sötväpplingar (Melilotus) har blommor som är åtminstone en halv centimeter långa.

Strandsötväppling, fruktbaljor Utbredning. Strandsötväppling är en sällsynt art som främst förekommer på havsstrandängar i sydvästra Skåne. Första fynduppgift är från Borreby i Skåne och publicerades av Fries år 1823 (Nordstedt 1920).

Strandsötväppling Etymologi. Artnamnet dentatus kommer av latinets dens, dentis (tand) och syftar på de tandade stiplerna eller på de vasst sågtandade bladen.

Familj: Fabaceae
Släkte: Melilotus

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/melil/meliden.html
Senaste uppdatering: 24 juni 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg