Bestämningsnyckel

Medicago L. - Luserner

1. Fleråriga, medelstora örter. Krona gul till violett. Fruktbalja slät.
---blålusern (M. sativa)
1. Ett- eller tvååriga, vanligen lågväxta örter. Krona gul. Fruktbalja nätådrad eller med taggar.
---2

2. Klasar mångblommiga. Fruktbalja spiralformigt vriden i cirka ett varv, nätådrad, utan taggar. Frö ett.
---humlelusern (M. lupulina)
2. Klasar fåblommiga, med upp till åtta blommor. Fruktbalja spiralformigt vriden i flera varv, med taggar. Frön flera.
---3

3. Småblad vanligen med brun fläck. Krona fyra till sex millimeter lång.
---fläcklusern (M. arabica)
3. Småblad utan fläck. Krona två till fyra millimeter lång.
---4

4. Stjälk och blad håriga. Stipler hela eller grunt flikade.
---sandlusern (M. minima)
4. Stjälk och blad kala eller nästan kala. Stipler djupt flikade.
---tagglusern (M. polymorpha)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/medic/nyckel.html
Senaste uppdatering: 26 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg