Tagglusern

Medicago polymorpha L.

Vetenskapliga synonym: M. denticulata Willd., M. hispida Gaertn., M. nigra Krock.
Svenska synonym: kroklusern, tagglucern

Kroksnigleskolm Krog-Sneglebælg Piikkimailanen Toothed Medick Rauher Schneckenklee

Beskrivning. Tagglusern är en ettårig, kal eller nästan kal ört med nedliggande till uppstigande stjälkar som kan bli upp till fyra decimeter långa. Bladen är trefingrade och småbladen är omvänt äggrunda och saknar fläckar. Stiplerna är flikiga med djupt inskurna flikar. Tagglusern blommar från maj till juli, blommorna är gula och sitter samlade i små, fåblommiga, huvudlika klasar. Kronan är omkring tre millimeter lång. Fruktbaljan är snäckformigt vriden i två till flera varv och har långa kroktaggar.
Tagglusern liknar fläcklusern (M. arabica), men den senare har större blommor, grunt flikade stipler, samt småblad med en brun fläck. Arten sandlusern (M. minima) är finluden och har finsågade stipler.

Utbredning. Tagglusern förekommer tillfälligt i södra och mellersta Sverige. Den växer på kulturpåverkad mark. Första fynduppgift är från Gävle, Gästrikland och publicerades 1846 (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet polymorpha betyder mångformig och kommer av grekiskans polys (många) och morfe (form).

Familj: Fabaceae
Släkte: Medicago

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/medic/medipol.html
Senaste uppdatering: 26 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg