Sandlusern

Medicago minima (L.) L.

Småsnigleskolm Liden Sneglebælg Pikkumailanen Bur Medick Zwerg-Schneckenklee

Sandlusern Beskrivning. Sandlusern är en liten och späd, mjukt hårig, ettårig ört som kan bli upp till två decimeter hög. Stjälken är nedliggande till upprätt. Bladen är trefingrade och de tre småbladen är håriga på båda sidor. Stiplerna är hela eller grunt flikiga. Sandlusern blommar från maj till juli med gula blommor som sitter samlade i små glesblommiga klasar med oftast bara tre till fem blommor. Sandlusern Kronan mycket liten, bara tre till fyra millimeter lång. Fruktbaljan är finhårig, snäckformigt vriden i tre till fem varv och har långa krokböjda taggar.
Sandlusern känns lättast igen på fruktbaljorna. Flera andra luserner (Medicago) med liknande typ av fruktbalja kan dock förekomma tillfälligt.

Sandlusern Utbredning. Sandlusern förekommer sällsynt i Sydsverige, den växer vanligen på öppen kalkrik och sandig mark. Första fynduppgift är från Kåseberga, Skåne och publicerades av Fries år 1822 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet minima kommer av latinets minor (liten) och betyder mycket liten eller minst.

Familj: Fabaceae
Släkte: Medicago

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"FRIES upptäckte, som svensk, denna växt vid Kåseberga i Skåne och intog den i sin Novitier. Den växer der, säger han, på de brantaste, för sol och vind mest utsatta sandbackarne, vid hafvet, ymnigt jemte Knoppnejlika, Sandarve, Hillsko o. a."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/medic/medimin.html
Senaste uppdatering: 24 juni 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg