Fläcklusern

Medicago arabica (L.) Huds.

Vetenskapliga synonym: M. maculata Willd.

Flekksnigleskolm Plettet Sneglebælg Laikkumailanen Spotted Medick Arabischer Schneckenklee

Beskrivning. Fläcklusern är en ettårig, nästan kal ört med nedliggande till uppstigande stjälk som kan bli upp till fyra decimeter lång. Bladen är trefingrade med stora och tunna småblad som är omvänt äggrunda till hjärtlika och vanligen försedda med en mörk rödbrun fläck i mitten. Stiplerna är flikiga, men inskurna högst till mitten. Fläcklusern blommar från maj till juli med gula blommor som sitter samlade i små, fåblommiga huvudlika klasar. Kronan är upp till sex millimeter lång. Fruktbaljan är snäckformigt vriden, i omkring fem varv, och har långa kroktaggar.
Fläcklusern känns igen på de kroktaggiga, snäckformigt vridna frukterna och småbladen med bruna fläckar. Arten tagglusern (M. polymorpha) har liknande frukter, men skiljs genom mindre blommor, djupt flikade stipler, samt småblad utan fläckar.

Utbredning. Fläcklusern förekommer tillfälligt i Sydsverige på kulturpåverkad mark. Första fynduppgift är från Västergötland och publicerades 1872 (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet arabica betyder 'från Arabien'.

Familj: Fabaceae
Släkte: Medicago

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/medic/mediara.html
Senaste uppdatering: 26 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg