Bestämningsnyckel

Lupinus L. - Lupiner

1. Stjälk ogrenad, med tilltryckt behåring. Blad vanligen med fler än nio småblad.
---blomsterlupin (L. polyphyllus)
1. Stjälk grenad, med långa mjuka utstående hår. Blad vanligen med sex till nio småblad.
---sandlupin (L. nootkatensis)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/lupin/nyckel.html
Senaste uppdatering: 26januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg