Sandlupin

Lupinus nootkatensis Donn ex Sims

Sandlupin Alaska-Lupin Lúpína Nootka Lupin

Sandlupin Beskrivning. Sandlupin är en vanligen flerårig ört som kan bli upp till sju decimeter hög. Stjälken är upprätt, grenad och har långa mjuka utstående hår. Bladen är fingrade med vanligen sex till nio trubbiga småblad. Sandlupin blommar från maj till juli. Blommorna är oftast blå och vita och sitter i en lång toppställd klase. Fruktbaljan är brun och hårig.
Sandlupin kan förväxlas med den vanliga arten Sandlupin blomsterlupin (L. polyphyllus), den senare är vanligen högre och skiljs genom oftast ogrenad stjälk med tilltryckt behåring, samt att bladen vanligen har fler än nio småblad. De två arterna kan hybridisera om de växer tillsammans.

Sandlupin

Utbredning. Sandlupin förekommer sällsynt förvildad på ett par platser i Sverige. Den växer vanligen på grusig eller sandig mark, ofta i vägkanter. Arten hör ursprungligen hemma i Nordamerika. Första fynduppgift som förvildad är från Skåne och publicerades 1963 (Hylander 1971).

Användning. Sandlupin odlades förr som prydnadsväxt.

Etymologi. Artnamnet nootkatensis betyder 'från Nootkasundet', vilket ligger i British Columbia i Kanada.

Familj: Fabaceae
Släkte: Lupinus

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/lupin/lupinoo.html
Senaste uppdatering: 19 mars 2001
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg