Bestämningsnyckel

Lotus L. - Käringtänder

1. Stjälk ihålig. Foderflikar tillbakaböjda i knoppstadiet. Blomsamlingar med fem till femton blommor.
---stor käringtand (L. pedunculatus)
1. Stjälk solid. Foderflikar ej tillbakaböjda i knoppstadiet. Blomsamlingar med två till sju blommor.
---2

2. Småblad omvänt äggrunda. Blomsamlingar vanligen med fyra till sju blommor.
---käringtand (L. corniculatus)
2. Småblad lansettlika. Blomsamlingar vanligen med två till fyra blommor.
---smal käringtand (L. tenuis)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/lotus/nyckel.html
Senaste uppdatering: 26 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg