Bildgalleri

Smal käringtand - Lotus tenuis Waldst. et Kit. ex Willd.


Smal käringtand

© Naturhistoriska riksmuseet 2008

http://linnaeus.nrm.se/flora//i/faba/lotus/lotuten2.html
Senaste uppdatering: 23 juni 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg