Smal käringtand

Lotus tenuis Waldst. et Kit. ex Willd.

Vetenskapliga synonym: L. glaber Mill., L. tenuifolius (L.) Rchb.
Svenska synonym: smalbladig käringtand

Strandtiriltunge Smalbladet Kællingetand Hentomaite Narrow-leaved Bird's-foot-trefoil Schmalblättriger Hornklee

Smal käringtand Beskrivning. Smal käringtand är en flerårig ört som kan bli upp till tre decimeter hög och har tunna stjälkar med strödda parbladiga blad. Bladen har två bladpar och ett uddblad, småbladen är smalt lansettlika, spetsiga och minst fyra gånger så långa som breda. Smal käringtand blommar i juni-juli med gula, ganska smala blommor som sitter enstaka eller i fåblommiga flockar. Fruktbaljorna är långa och smala.
Smal käringtand Smal käringtand är till alla delar spädare än käringtand (L. corniculatus), den senare kan också skiljas genom sina bredare småblad och mer rikblommiga flockar.

Smal käringtand Utbredning. Smal käringtand är en sällsynt sydvästlig art som förekommer från Skåne till Bohuslän. Den växer på strandängar nära havet. Första fynduppgift är från Löddeköping, Skåne och publicerades år 1807 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet tenuis är latin och betyder späd, smal.

Familj: Fabaceae
Släkte: Lotus

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/lotus/lotuten.html
Senaste uppdatering: 23 juni 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg