Stor käringtand

Lotus pedunculatus Cav.

Vetenskapliga synonym: L. uliginosus Schkuhr.

Fortiriltunge Sump-Kællingetand Isomaite Greater Bird's-foot-trefoil Sumpf-Hornklee

Stor käringtand Beskrivning. Stor käringtand är den största och grövsta av våra käringtänder (Lotus) och den kan bli över en halv meter hög. Stjälken är ihålig, vanligen upprätt och har strödda parbladiga blad. Bladen har två bladpar och ett uddblad, småbladen är ovala med tydliga sidonerver. Stor käringtand blommar i juli-augusti med gula blommor som sitter i flockar. Blomflockarna har upp till femton blommor. Foderflikarna är tillbakaböjda under knoppstadiet. Fruktbaljorna är långa och smala.
Stor käringtand Stor käringtand skiljer sig från de två andra arterna i släktet, käringtand (L. corniculatus) och smal käringtand (L. tenuis), både genom sin storlek och sin ihåliga stjälk, samt att blommornas foderflikar är tillbakaböjda före blomningen.

Stor käringtand

Utbredning. Stor käringtand förekommer sparsamt i Skåne och Blekinge, men finns också sällsynt i andra delar sydöstra Sverige. Den växer på fuktig, vanligen näringsrik mark. Första fynduppgift är från Fogelsång i Skåne och publicerades 1749 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet pedunculatus betyder 'med skaft'.

Familj: Fabaceae
Släkte: Lotus

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/lotus/lotuped.html
Senaste uppdatering: 26 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg