Lathyrus L.

Vialer

Beskrivning. Ett- till fleråriga örter. Stjälk upprätt eller klättrande, ibland med vingkanter. Blad parbladiga ofta med endast ett eller två bladpar, sällan helt utan småblad och istället med stora bladlika stipler eller plattade bladlika bladskaft. Småblad bågnerviga, uddblad saknas, omvandlat till klänge eller udd. Blommor ensamma eller i klasar. Krona röd, violett eller gul. Ståndare tio, sammanvuxna eller övre ståndare fri. Stift ett, endast hårigt på ovansidan. Frukt en vanligen mångfröig balja som öppnas i två lika delar.
Kromosomtal: 2n= 14, 28 (gulvial), 2n=44 (kärrvial), övriga arter 2n=14.

Övrigt. De tre arterna som saknar klänge, gökärt (L. linifolius), vippärt (L. niger) och vårärt (L. vernus), fördes förut till ett eget släkte, Orobus.
Arterna i släktet vialer är i de flesta avseenden mycket lika de i släktet vickrar (Vicia), de senare skiljs genom att stiftet är allsidigt hårigt eller hårigt bara på undersidan, samt att de oftast har många fjädernerviga småblad.

Etymologi. Släktnamnet Lathyrus kommer av grekiskans lathyros som användes som namn på en ärtväxt (Fabaceae) redan av Theofrastos, 300 f. Kr.

Släktet har ungefär 150 arter. I Sverige förekommer mer än 15 arter, till de vanligaste hör gulvial (L. pratensis) och gökärt (L. linifolius). Många vialer förekommer bara tillfälligt, exempelvis dvärgvial (L. inconspicuus), fodervial (L. annuus), rödvial (L. cicera) och skaftvial (L. ochrus). Arterna luktärt (L. odoratus) och rosenvial (L. latifolius) odlas ofta som prydnadsväxter och förekommer ibland förvildade.

Familj: Fabaceae

Arter:
backvial (L. sylvestris)
gräsvial (L. nissolia)
gulvial (L. pratensis)
gökärt (L. linifolius)
knölvial (L. tuberosus)
kärrvial (L. palustris)
luddvial (L. hirsutus)
luktärt (L. odoratus)
praktvial (L. rotundifolius)
rosenvial (L. latifolius)
sabelvial (L. incurvus)
spjutvial (L. aphaca)
strandvial (L. japonicus)
vingvial (L. heterophyllus)
vippärt (L. niger)
vårvial (L. sphaericus)
vårärt (L. vernus)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/lathy/welcome.html
Senaste uppdatering: 31 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg