Bestämningsnyckel

Lathyrus L. - Vialer

1. Alla blad utan klänge.
---2
1. Åtminstone de övre bladen med klänge.
---5

2. Blad starkt reducerade, bladskaft plattat, bladlikt. Ettårig.
---gräsvial (L. nissolia)
2. Blad parbladiga med två till flera par småblad. Flerårig.
---3

3. Stjälk vingkantad.
---gökärt (L. linifolius)
3. Stjälk kantig, men ej vingkantad.
---4

4. Stjälk ej grenig, upp till fyra decimeter hög. Blad med två till fyra par småblad, småblad breda med långt utdragen spets.
---vårärt (L. vernus)
4. Stjälk grenig, upp till åtta decimeter hög. Blad med fler än fyra par småblad, småblad elliptiska med kort uddspets.
---vippärt (L. niger)

5. Blommor gula.
---6
5. Blommor rosa, rödvioletta, blåvioletta eller sällan vita.
---7

6. Flerårig. Blad med ett par småblad. Blommor i klasar.
---gulvial (L. pratensis)
6. Ettårig. Blad utan småblad, men med bladlika stipler. Blommor ensamma.
---spjutvial (L. aphaca)

7. Stjälk kantig, men utan vingkanter.
---8
7. Stjälk med två tydliga vingkanter.
---10

8. Blad med tre till fem par småblad.
---strandvial (L. japonicus)
8. Blad med ett par småblad.
---9

9. Småblad smalt lansettlika. Blommor ensamma. Krona tegelröd.
---vårvial (L. sphaericus)
9. Småblad omvänt äggrunda. Blommor i klasar. Krona rosa.
---knölvial (L. tuberosus)

10. Åtminstone de övre bladen med två eller flera par småblad.
---11
10. Alla blad med bara ett par småblad.
---13

11. Bladskaft och stjälk med breda vingkanter. Storväxt, stjälken kan bli mer än två meter lång.
---vingvial (L. heterophyllus)
11. Bladskaft utan vingkanter, stjälk med smala vingkanter. Medelstor, stjälken kan bli upp till en meter lång.
---12

12. Fodrets nedersta flik ungefär lika lång som fodertuben.
---kärrvial (L. palustris)
12. Fodrets nedersta flik tydligt kortare än fodertuben.
---sabelvial (L. incurvus)

13. Bladskaft utan vingkanter.
---14
13. Bladskaft med breda vingkanter.
---15

14. Ettårig. Småblad linjära. Blommor ensamma eller upp till tre tillsammans i en klase. Fruktbalja långhårig.
---luddvial (L. hirsutus)
14. Flerårig. Småblad korta och breda. Blommor i klasar med tre till åtta blommor i varje klase. Fruktbalja kal.
---praktvial (L. rotundifolius)

15. Ettårig ört. Stjälk och bladkanter håriga.
---luktärt (L. odoratus)
15. Flerårig ört. Stjälk och bladkanter kala.
---16

16. Blad långsmala, vanligen mer än fyra gånger så långa som breda. Foderflikar kortare än fodertuben. Stipler smala.
---backvial (L. sylvestris)
16. Blad vanligen mindre än fyra gånger så långa som breda. Nedre foderflik lika lång som eller längre än fodertuben. Stipler breda.
---rosenvial (L. latifolius)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/lathy/nyckel.html
Senaste uppdatering: 2 februari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg