Bildgalleri

Vårärt - Lathyrus vernus (L.) Bernh.


Vårärt

Vårärt

Vårärt

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/lathy/lathver2.html
Senaste uppdatering: 23 september 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg