Backvial

Lathyrus sylvestris L.

Svenska synonym: skogsvial

Skogskolm Skov-Fladbælg Metsänätkelmä Narrow-leaved Everlasting-pea Wilde Platterbse

Backvial Beskrivning. Backvial är en storväxt, flerårig ört med brett vingkantad stjälk och blekrosa blommor. Stjälken är vek och ligger ofta längs marken, eller klänger i omgivande vegetation. Bladen är parbladiga med bara ett bladpar och ett grenigt klänge, småbladen är smalt elliptiska och mer än åtta centimeter långa. Bladskaftet är brett vingkantat. Stiplerna är smala, mindre än hälften så breda som den vingkantade stjälken. Backvial blommar i juli-augusti med blekrosa blommor som sitter i klasar från bladvecken. Backvial Kronan är matt rosenröd och alla foderflikarna är kortare än fodertuben. Frukten är en mångfröig balja.
Backvial kan förväxlas med rosenvial (L. latifolius) och vingvial (L. heterophyllus), de båda senare har dock bredare och ofta kortare småblad, bredare stipler och större blommor.

Utbredning. Backvial förekommer sparsamt i södra och mellersta Sverige, sällsynt även längre norrut. Den växer vanligen i backar och skogsbryn, ofta på kulturpåverkad mark. Backvial Första fynduppgift är från Uppland och publicerades av Celsius år 1732, arten finns dock omnämnd redan under 1600-talet (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet sylvestris kommer av latinets sylva (skog), vilket syftar på växtplatsen.

Familj: Fabaceae
Släkte: Lathyrus

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Både denna och föregående art [vingvial] äro bland våra vackraste klängväxter, och deras växtlighet är stundom så stark att de kläda hela busksnår."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/lathy/lathsyl.html
Senaste uppdatering: 21 augusti 2003
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg