Vårvial

Lathyrus sphaericus Retz.

Vårskolm Enblomstret Fladbælg

Vårvial Beskrivning. Vårvial är en ettårig ört med kantig stjälk och ensamma röda blommor. Stjälken är upprätt, fyrkantig, men saknar vingkanter, och blir bara ett par tre decimeter hög. Bladen har bara ett bladpar med långsmala, spetsiga småblad, klänget är ogrenat eller ibland bara utvecklat som en kort brodd. Stiplerna är smala. Vårvial blommar i maj-juni, blommorna sitter ensamma på korta skaft från bladvecken, de är tegelröda med mörkare strimmor. Fruktbaljan är kal, med längsgående nervatur. Fröna är släta och har ett mycket kort fröärr.
Vårvial karaktäriseras av tegelröda, kortskaftade blommor och långsmala blad. Den kan knappast förväxlas med andra arter.

Utbredning. Vårvial är mycket sällsynt och förekommer bara i nordvästra Skåne och i Bohuslän. Den växer på soliga och öppna marker, i grässlänter och på berghyllor. De svenska lokalerna är de nordligaste i Europa, arten förekommer annars i Medelhavsområdet där den är vanlig. Första fynduppgift är från Skåne och publicerades av Lilja i Skånes flora år 1870 (Nordstedt 1920). Lilja skriver att den blev "funnen af Söderwall 1869, annars blott känd från S. Europas bergstrakter".

Etymologi. Artnamnet sphaericus kommer av latinets sphaera (klot, boll) och betyder sfärisk, rund.

Familj: Fabaceae
Släkte: Lathyrus

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/lathy/lathsph.html
Senaste uppdatering: 1 februari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg