Gulvial

Lathyrus pratensis L.

Svenska synonym: ängsvial

Gulskolm Gul Fladbælg Niittynätkelmä Fuglaertur Meadow Vetchling Wiesen-Platterbse

Gulvial Beskrivning. Gulvial är en flerårig, klängande ört med vek stjälk som kan bli nästan en meter lång. Bladen har bara ett par småblad och ett enkelt eller grenigt klänge, småbladen är brett lansettlika och spetsiga. Gulvial Gulvial blommar i juni-juli med gula blommor som sitter i långskaftade klasar. Kronan är klargul, men har några få grå ådror på seglet. Fruktbaljorna är svarta och blir omkring tre centimeter långa.
Gulvial förväxlas ibland med käringtand (Lotus corniculatus), men den senare saknar klängen, har till synes trefingrade blad, samt blommor som sitter samlade i flock. Gulvial De övriga gulblommiga arterna i släktet vialer (Lathyrus), spjutvial (L. aphaca), skaftvial (L. ochrus) och fodervial (L. annuus), är alla ettåriga och förekommer bara tillfälligt i Sverige.

Gulvial Utbredning. Gulvial är vanlig i hela landet utom allra längst i norr, där den förekommer mer sparsamt. Den växer på nästan alla typer av öppen mark, till exempel i ängar, backar och skogsbryn. Första fynduppgift publicerades i Rudbecks Catalogus Plantarum år 1658 (Nordstedt 1920).

Gulvial, fruktbaljor Etymologi. Artnamnet pratensis kommer av latinets pratum (äng) och syftar på att arten ofta växer på ängar.

Familj: Fabaceae
Släkte: Lathyrus

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Denna art är en bland våra allmännare Fjärilsblommor, och då den, såsom vanligen händer, uppträder sällskapligt men ändå icke utesluter andra växter, gör den med sin rika och länge varande blomning en ganska god verkan bland andra ängsblommor och gräs...
...Genom sina gula bommor utmärker sig Ängsvialen strax från sina samslägtingar. Den kallas derföre också Gulvial."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria II av C. F. Nyman (1868)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/lathy/lathpra.html
Senaste uppdatering: 4 augusti 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg