Kärrvial

Lathyrus palustris L.

Svenska synonym: sumpvial

Myrskolm Kær-Fladbælg Rantanätkelmä Mýraertur Marsh Pea Sumpf-Platterbse

Kärrvial Beskrivning. Kärrvial är en flerårig, klängande ört med blåvioletta blommor. Stjälken kan bli upp till en meter lång och är kantig med två tydliga vingkanter. Bladen är blågröna, parbladiga med vanligen två eller tre par lansettlika småblad och ett enkelt eller grenigt klänge, bladskaften är inte vingkantade. Stiplerna är lansettlika. Kärrvial Kärrvial blommar i juli-augusti med blåvioletta blommor som sitter i fåblommiga, ganska långskaftade klasar med två till sex blommor i varje klase. Fodrets nedersta flik är ungefär lika lång som fodertuben. Kronan är blåviolett till blekt blåviolett och har blek köl. Fruktbaljan är kal och fröna är klotrunda. Kärrvial kan knappast förväxlas med andra arter.

Kärrvial Utbredning. Kärrvial är sällsynt men förekommer i nästan hela landet, men med stora utbredningsluckor och saknas bland annat i fjälltrakterna. Arten växer i näringsrika fuktängar, kärr och på sumpiga stränder vid insjöar och vid kusten. Första fynduppgift publicerades 1716 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet palustris kommer av latinets palus (kärr) och syftar på växtplatsen.

Familj: Fabaceae
Släkte: Lathyrus

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/lathy/lathpal.html
Senaste uppdatering: 8 april 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg