Gräsvial

Lathyrus nissolia L.

Grass Vetchling Gras-Platterbse

Beskrivning. Gräsvial är en ettårig, kal eller sparsamt hårig ört med upprätt eller uppstigande stjälk som saknar vingkanter och kan bli nästan en meter lång. Bladen är starkt reducerade och består bara av det omvandlade, platta, bladlika skaftet. Stiplerna är mycket korta och klänge eller uddspets saknas helt. Gräsvial blommar under hela sommaren, blommorna är rödlila och sitter ensamma eller två tillsammans på ganska långa skaft från bladvecken. Fruktbaljan är mångfröig och fröna är fint vårtiga.
Gräsvial har till gräslika blad omvandlade bladskaft och kan därför knappast förväxlas med någon av de andra röd- eller violettblommiga arterna i släktet vialer (Lathyrus) eftersom alla dessa har parbladiga blad. Arten är mycket svår att få syn på då den med sina smala gräslika blad fullständigt smälter in i omgivningen av olika gräs (Poaceae).

Utbredning. Gräsvial är sällsynt och förekommer som bofast bara i nordvästra Skåne, där den växer i solig gräsmark. Man tror att arten kommit till platsen med frö på 1950-talet. I övrigt påträffas arten endast tillfälligt. Första fynduppgift är från Sundsvall i Medelpad och publicerades år 1901 (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet nissolia kommer av namnet på det sydamerikanska ärtväxtsläktet Nissolia, vars namn hedrar den franske läkaren och botanisten Guillaume Nissole (1647-1735).

Familj: Fabaceae
Släkte: Lathyrus

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/lathy/lathnis.html
Senaste uppdatering: 1 februari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg