Rosenvial

Lathyrus latifolius L.

Breiskolm Flerårig Lathyrus Broad-leaved Everlasting-pea Breitblättrige Platterbse

Rosenvial Beskrivning. Rosenvial är en flerårig, storväxt, klängande ört med parbladiga blad och stora, rosa, doftlösa blommor i korta klasar från bladvecken. Stjälken har två breda vingkanter, liksom bladskaften. Stiplerna är breda, åtminstone lika breda som stjälken. Bladen har ett bladpar och ett grenigt klänge, småbladen är elliptiska, ganska breda och upp till åtta centimeter långa. Rosenvial blommar i juli-augusti, blomklasarna är långskaftade och har rosenröda, rosa eller ibland vita blommor. Rosenvial Fodrets nedre flik är lika lång som eller längre än fodertuben. Fruktbaljan är mångfröig.
Rosenvial är mycket lik vingvial (L. heterophyllus) men den senare har smalare stipler och övre blad som vanligen har två par småblad. Även backvial (L. sylvestris) är snarlik men skiljs genom längre och smalare småblad, mindre blommor och smalare stipler.

Rosenvial, stipler och stjälk Utbredning. Rosenvial är en odlad art som förekommer förvildad i södra och mellersta Sverige. Första fynduppgift som förvildad är från Skåne och publicerades i andra upplagan av Liljas Skånes flora år 1870 (Hylander 1971).

Användning. Rosenvial odlas ofta som prydnadsväxt i trädgårdar och dess blommor kan med fördel användas som snittblommor.

Etymologi. Artnamnet latifolius betyder bredbladig och kommer av latinets latus (bred) och folium (blad).

Familj: Fabaceae
Släkte: Lathyrus

Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/lathy/lathlat.html
Senaste uppdatering: 4 augusti 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg