Vingvial

Lathyrus heterophyllus L.

Svenska synonym: lundvial

Vengskolm Forskelligbladet Fladbælg Pallenätkelmä Norfolk Everlasting-pea Verschiedenblättrige Platterbse

Vingvial Beskrivning. Vingvial är en flerårig, stor, klängande ärtväxt med rosa blommor. Stjälken kan bli mer än två meter lång och är brett vingkantad, liksom bladskaften. Stiplerna är ganska breda, bredare än stjälken. Bladen är parbladiga med ett eller två bladpar och ett grenigt klänge. De nedre bladen har vanligen bara ett bladpar medan de övre har två. Vingvial blommar i juli-augusti, blommorna sitter samlade i oftast mångblommiga klasar på skaft från bladvecken. Kronan är rosa och ganska stor. Frukten är en mångfröig balja.
Vingvial Vingvial är mycket lik den odlade och ibland förvildade arten rosenvial (L. latifolius), den senare har större blommor och samtliga blad har bara ett bladpar. Arten backvial (L. sylvestris) är också lik vingvial, men den förra har enpariga blad och stipler som är smalare än den vingkantade stjälken.

Vingvial Utbredning. Vingvial förekommer sällsynt i södra Sverige. Den växer ofta i skogsbryn och skogsbackar. Första fynduppgift är från Kinnekulle, Västergötland och publicerades av Kalm år 1746 (Nordstedt 1920).

Vingvial, blad Etymologi. Artnamnet heterophyllus kommer av grekiskans heteros (olika) och fyllon (blad), vilket syftar på att vissa blad har ett par småblad medan andra har två.

Familj: Fabaceae
Släkte: Lathyrus

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Denna wäxten har jag aldrig tilförena funnit wäxa wildt, men nu råkade jag den icke allenast här wid Mössebärg, utan ock wid Ållebärg. Herr P. KALM har funnit densamma wid Kinnekulle...
... Jag wil icke här uppeholla mig med Synonyma, som endast höra Botanisterna til, utan allenast säja, at denna wäxt är ganska mörkt och ofullkomligen framstäld af alla, ehuru lätt och klart hon eljest kan skiljas ifrån de andra af sin slägt, hälst som hon har merendels 4 små blad fästa wid hwardera bladskaftet."

Ur Carl Linnæi västgöta resa år 1746 av Carl von Linné (1747)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/lathy/lathhet.html
Senaste uppdatering: 24 oktober 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg