Spjutvial

Lathyrus aphaca L.

Mølleskolm Korvakenätkelmä Yellow Vetchling Ranken-Platterbse

Beskrivning. Spjutvial är en ettårig, klängande ört som kan bli upp till en meter lång. Stjälken är kantig men har inga vingkanter. Bladen består bara av ett enkelt klänge, småblad saknas, men istället är stiplerna stora, bladlika, äggrunda och en till tre centimeter långa. Spjutvial blommar från juli till september med gula blommor som sitter ensamma på långa skaft från bladvecken. Kronan är ljusgul och omkring en centimeter lång. Fruktbaljan är mångfröig och två till tre centimeter lång.
Spjutvial kännetecknas av att bladen är reducerade till ett klänge och att stiplerna är stora och bladlika. Den kan knappast förväxlas med andra vialer (Lathyrus). Arten gulvial (L. pratensis) har också gula blommor, men är flerårig och skiljs lätt genom sina blad som har ett par brett lansettlika småblad, samt sina klargula blommor som sitter i långskaftade klasar.

Utbredning. Spjutvial förekommer tillfälligt i Sydsverige. Den växer på kulturpåverkad mark, i åkrar och på ruderatmark. Första fynduppgift är från Gävle, Gästrikland där den hittades år 1841, uppgiften publicerades 1843 (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet aphaca var ett växtnamn redan hos Theofrastos, 300 f. Kr.

Familj: Fabaceae
Släkte: Lathyrus

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/lathy/lathaph.html
Senaste uppdatering: 1 februari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg