Laburnum Fabr.

Gullregn

Beskrivning. Lövfällande, stora buskar eller träd. Stam grågrön och slät, unga grenar vanligen gröna. Blad långskaftade, trefingrade, småblad oskaftade, kala till håriga. Stipler saknas. Blommor i stora hängande klasar, doftande. Krona gul. Ståndare tio, ståndarsträngar sammanväxta till ett rör. Stift ett. Fruktbalja med eller utan vingkant i övre sömmen. Frön bruna eller svarta. Giftiga.
Kromosomtal: 2n=48.

Etymologi. Släktnamnet Laburnum användes redan av Plinius.

Släktet har två arter, alpgullregn (L. alpinum) och sydgullregn (L. anagyroides), som båda förekommer i Sverige. Båda arterna odlas men de kan också påträffas förvildade. Hybriden, som kallas hybridgullregn (L. x watereri), har under senare år ökat i odling då dess dåliga fruktsättning minskar risken för att barn av misstag skall äta frön eller fruktbaljor.

Familj: Fabaceae

Arter:
alpgullregn (L. alpinum)
sydgullregn (L. anagyroides)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/faba/labur/welcome.html
Senaste uppdatering: 26 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg